Wat “zien” ik ? 219

Door Staf Knop

In het programma “Cultuur Club” op Canvas luisterde ik met genoegen naar Johan Heldenberg, de Vlaamse acteur die goed bezig is in Hollywood, maar die beweert er niet op uit te zijn om het in Hollywood te maken. Hij houdt van het theater en schrijft nu voor zichzelf een monoloog. Hij houdt ook van Vlaanderen en wil graag hier blijven. Ik weet niet of we zijn uitspraken ernstig moeten  nemen, maar er is een groot verschil tussen Hollywood en Vlaanderen, waar ze elkaar een mes in de rug steken van zodra er één de kop opsteekt. Kies dus, Johan.

De nieuwbakken Amerikaanse president, Donald Trump, heeft de Duitse bondskanselier, Angela Merkel, ontmoet en dat was geen gezellig onderonsje. Dat Trump aanvankelijk weigerde om Angela de hand te drukken (hij had de vraag van Angela niet gehoord) was een kwajongensstreek, maar de essentie van hun gesprek moest een blik zijn op de toekomst. Maar…indien Angela Merkel zich blijkbaar om die bewuste toekomst bekommerde, is het voor Donald Trump vooral te doen om Amerika te laten terugkeren naar de gouden jaren 50 en 60, zijn jeugdjaren. Zowel de ene zoals de andere koestert bijgevolg onbestaande dromen. Temeer omdat ik de jongste dagen iemand met zo’n zwarte ringbaard, hoorde verkondigen dat er van Europa binnen dertig jaar geen sprake meer zal zijn. Met welke toekomst leven wij dan? Dat is de vraag waarom alle wereldleiders zich vandaag moeten bekommeren. Trump blijft echter maar bokken schieten, zodat zijn populariteit een flinke deuk heeft gekregen. Als hij binnen de kortste tijd niet met een flinke stunt, in de positieve zin, kan  uitpakken, zal het nog erger worden.

De kranten vermelden dat Noorwegen het land in de wereld is, waar de mensen het gelukkigst zijn. Daarmee steekt het Denemarken voorbij terwijl België op de 17de plaats staat. Mij verbaast het niet van Noorwegen. Evenmin als het mij vorig jaar niet verbaasde van Denemarken. Voor die Scandinavische landen zullen de strubbelingen omtrent het Verenigd Europa maar worst wezen. In die landen werd de beschaving niet zo erg aangetast en getuigt het volk nog van een zekere welvoeglijkheid. Heeft dat met geluk te maken? Alleszins. Indien de mensen geen restect meer hebben voor elkaar, gaat de beschaving eraan. Zover staat het in Europa.

Vera Lynn, de lieveling van de soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog, is honderd jaar geworden  en dat zullen we geweten hebben. Terecht, want deze Britse engel van het lichte lied, was dagelijkse kost op de radio tijdens en nog na de oorlog. Ik kan er echter een leuk verhaaltje bij vertellen, waarvan zelfs Vera Lynn geen vermoeden heeft. In 1943 hadden de Duitsers mij opgepakt en kwam ik terecht in een arbeiderskamp in Berlijn. Ik vluchtte uit dat kamp en belandde in een Brits spionagenet in de Wilhelmstrasse, vlak bij de rijkskanselarij. Ons “nest” bestond uit een versterkte kelder met alles erop en eraan. De groep werd geleid door een nagenoeg 70-jarige dame met de sprookjesachtige naam Mélissande (een deknaam). Wou het toeval dat Mélissande gek was op Vera Lynn en zeker haar liedjes. In die kelder klonken die liedjes als een klok. Ik vroeg me zelfs af of Hitler het niet kon horen aan de overkant van de straat.

Waarom is het Nieuws op de Vlaamse zenders anders dan op de Waalse zenders? Dat is de vraag die ik me bijna dagelijks stel. De opdracht luidt “Informatie, Cultuur en Ontspanning” en in die volgorde. Voor de Vlaamse zenders komt de sport op de tweede plaats en dat is Ontspanning. Af en toe acht men het voetbal belangrijk en is het Breaking News. Dan rijst bij mij de vraag “waarmee  ze bezig zijn”. Ooit ben ik sportjournalist geweest, maar altijd welbewust van wat het betekende voor de algemeenheid. Vandaag de dag leven we in een wereld waarin de sport voor enige afleiding kan zorgen, maar moet onze aandacht gaan naar de gebeurtenissen in de wereld en vooral naar Europa, dat in een zware crisis zit. Daarover verneem ik meer op de Waalse zenders en zeker op de buitenlandse. Zelfs Nederland besteed meer aandacht aan het gebeuren in de wereld. Wie is er verantwoordelijk voor dit verschil in Vlaanderen? Kan de minister van media daar iets aan verhelpen? Eigenlijk geloof ik dat we allemaal verantwoordelijk zijn en krijgen we wat we verdienen. En dat is niet veel. Al sinds jaren is cultureel Vlaanderen naar het nulpunt gezakt en daar is de politiek vooral schuldig aan. Zij moet voor de ommekeer zorgen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s