Wat “zien” ik ? 214

Door Staf Knop

Twee op de drie Belgen willen dat de grenzen gesloten worden voor Moslims. Dat staat in de kranten en ze wijzen er op dat deze peiling al gebeurde nog voor Donald Trump in de presidentszetel zat en zijn bekende maatregel uitvaardigde. De situatie zoals ze nu is blijkt dus niet nieuw en men moet aannemen dat Trump alleen maar gedaan heeft wat de meesten in het Westen willen. De hele wereld heeft dus te lijden onder een toestand waarvan eigenlijk niemand weet wie hem uitgelokt heeft. Want het blijft een feit dat ook de Moslims daarvan het slachtoffer zijn en niet allemaal slechte bedoelingen hebben. Ook onder hen bevinden zich ongetwijfeld brave mensen, die op de vlucht zijn gegaan voor het geweld. Misschien…hadden ze ook zelf iets moeten ondernemen, want hun levenswijze verder zetten in Europa was en is geen optie. Dat hadden ook de wereldleiders moet beseffen en zich niet blijven verschuilen achter de democratie. Geen enkel regime is opgewassen tegen het mengen van culturen, net zoals de leeuwen en giraffen niet zouden leven in de zee. Die is voor de vissen die moeten blijven waar ze zijn, zoals het Oosten moet blijven waar het is.

Ondertussen heeft Donald Trump, als president van de Verenigde Staten, heel wat woede moeten incasseren in verband met zijn verbod van zeven Moslimlanden om het land in te komen. Dat verbod werd nietig verklaard door machtige rechters, wat Trump meteen in de gordijnen heeft gejaagd en waarop hij reageerde met de belofte dat het er toch zou komen. Indien de rechters zich verschuilen achter het belachelijke argument als zou nog geen inwoner van die zeven landen een aanslag hebben gepleegd, zegt Trump dat hij het land hoe dan ook veilig wil stellen en dat hij redenen heeft om te geloven dat het gevaar uit die hoek komt. Hij zou dingen weten die de gemiddelde Amerikaan niet kan weten. En daarin kan ik hem, als president, volgen. Zijn veiligheidsdiensten zijn immers verplicht de president in te lichten over alles. Het is dus niet zo verwonderlijk dat Trump méér weet en kan oordelen wie wèl en wie niet tot het land wordt toegelaten.

In ons eigen landje rommelt het onder alle politieke partijen over wie over meerdere mandaten beschikt dan hetgeen door de kiezers werd toegewezen. Er moet klaarheid komen over wie wat verdient. Daar staan wij, arme stervelingen, van te kijken. Terwijl een serieuze belastingbetaler al blij mag zijn met een maandelijkse verdienste van 2000 euro, strijkt een politieker over het algemeen een 7000 euro op. Ik vraag me nu nog altijd af waarom ik nooit in de politiek ben gegaan. Vooral omdat zovele jaren geleden ik al wist dat de meest verkozene jongens het stellen met het gewoon bijwonen van een vergadering en het opstrijken van hun maandloon. Nu ik zo oud geworden ben dringt het tot mij door dat het slimme kerels zijn en dat ik maar een arme dompelaar ben.

Dat Bart Somers, burgemeester van Mechelen, werd uitgeroepen tot “beste burgemeester ter wereld” verbaast me niks. Die man heeft het. En geloof mij, burgemeester zijn van een middelgrote stad is geen gemakkelijke nog eenvoudige job. Ik heb heel wat burgemeesters meegemaakt in Brussel en in kleine gemeentes. Het is nooit simpel, maar een burgemeester die er in slaagt om zijn bevolking gelukkig te maken en in veiligheid te laten leven is een unicum. En dat doet Bart Somers. Ik ken veel Mechelaars en allemaal zijn ze het er over eens: Bart Somers is een gedreven en zeer sociale burgemeester. Dat mag wel eens gezegd worden.

Bravo. Hij is er weer. Guy Verhofstadt pleit voor de afslanking van de Europese Commissie en voor een Europese minister van Financiën, kortom voor een volwaardige verenigde staten van Europa, waarvan ik hem als de grondlegger zal beschouwen. Jaren geleden was het reeds zijn bedoeling en al zolang ben ik dat hier blijven verdedigen. Nu ben ik blij dat hij tot dat idee is teruggekeerd en komt het er op aan de structuur ervan deskundig te bepalen, zonder de aan de kant gezette staten volledig in de kou te zetten. Europa heeft alleen maar zin met nagenoeg de helft van de huidige 28 lidstaten. En ik ben nieuwsgierig hoe die voorstanders van de brexit zullen reageren en hoe men er in Frankrijk zal tegenaan kijken, zonder de Oostbloklanden te vergeten. Ik zou het nog willen meemaken om eindelijk een echt Verenigd Europa te zien ontstaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s