Wat “zien” ik ? 198

Door Staf Knop

Mocht je het niet weten, ik ben 95 geworden en enkele goede vrienden hebben er voor gezorgd dat ik het geweten heb. Het feit op zich kan uitzonderlijk genoemd worden, maar voor de betrokkene zelf kan daar geen twijfel over bestaan. Omdat hij een nieuw tijdperk tegemoet gaat van eenzaamheid, maar vooral van een totaal andere kijk op de samenleving. Onbegrijpelijk wat de mensen zichzelf aandoen en hoe de vijandigheid onder de volkeren wordt aangewakkerd door de leiders, ook al zijn die er zichzelf niet van bewust. Anderzijds is er de beschaving, waarvoor ooit zoveel strijd werd geleverd en die nu met de voeten wordt getreden. De verloederde jeugd is er het eerste bewijs van. Of ik dan geen hoop zie in de toekomst? De mensen hebben huizen en bruggen gebouwd en oorlogen uitgelokt, het zal aan hen zijn om aan de toekomst te bouwen. Alleen de ervaring met het verleden kan helpen…helaas, de kennis van het verleden is voor de jongere generatie een duister hol. Laat het onderwijs vooral daar aan werken.

Ofschoon ik niet echt een fan ben van Koen De Bouw, maar wèl van Tine Reymer en Erik Van Looy, ben ik ook nooit de grootste bewonderaar geweest van Alfred Hitchcock, maar heb ik wèl al zijn films gezien en zou ik ook graag “De Premier” zien van Erik Van Looy. De kritiek is niet unaniem lovend, maar uiteindelijk zeggen ze allemaal dat het een goede film is, maar nog niet helemaal een Hollywood-film. Het komt er op neer dat Van Looy zijn actiefilm wat diepzinniger heeft willen maken dan een normale Bondfilm. En dat juich ik toe. Ik heb de pest aan die gratuite actiefilms, die me geleidelijk gaan vervelen. Ik was gedurende vele jaren filmcriticus en schreef toen al in mijn krant, de suspense van Hitchcock “te grote fake” te vinden. Hoe dan ook vind ik het vertrekpunt van “De Premier” een uitstekende vondst en ik hoop de film te kunnen zien in een zaal zonder trappen (ik kan ze niet meer op). Tot dan.

Het spijt me, maar blijkbaar ga ik een periode in waarin niets me opbeurt en waarin ik alles zeer kritisch bekijk. Dat was ook zo toen ik naar een uitzending van “The Night of the Proms” keek, waarin ik om te beginnen Robert Groslot miste. Ik herinner me die vorige uitzendingen met Groslot als dirigent van het orkest en een klassiek programma. Het strekte de makers tot eer, want het programma had stijl en klasse. Helaas, kwam de uitzending die ik vandaag zag bij mij over als een samenraapsel van amateurisme, op een paar optredens na. De vermenging met de popmuziek is alleszins uit den boze en stuurt het hele programma naar de afgrond, ook al kan ik sommige popgroepen appreciëren. Wanneer ik besef welke mogelijkheden dit programma heeft en welke middelen ter beschikking worden gesteld, kan ik dergelijk resultaat alleen maar betreuren. Het lijkt me echter een teken van deze tijd (en nee, ik ben niet de zeurpiet die meent dat vroeger alles beter was).

Een wereldwijde studie heeft uitgemaakt dat vrouwen bijna evenveel drinken als mannen. En er wordt wel de nadruk gelegd op het feit dat het niet om fruitsap gaat. Bon. Dat wil zeggen dat er ook evenveel vrouwen zullen sterven ten gevolge van de alcoholhoudende dranken. Want… wie zich op overdreven wijze tegoed doet aan het bewuste vocht, gaat tien jaar eerder het graf in. Alcohol is een stille moordenaar. Helaas, is niet iedereen daarvan overtuigd en denkt met mate te mogen drinken. Alleen, “met mate” is al teveel. Ik heb heel wat vrienden en kennissen zien verdwijnen omdat ze “met mate” maar geregeld alcohol dronken. Indien het waar is dat vrouwen zich ook aan het roken hebben begeven, kan dit niet vergeleken worden met alcoholhoudende drank. Vroeg of laat zullen ze het beseffen.

Donald Trump, de Republikeinse presidentskandidaat in de Verenigde Staten, zou over “een plan B” beschikken voor het geval hij niet zou verkozen worden. Hij zou zijn eigen Tv-programma presenteren en daarin uit de doeken doen “hoe hij Amerika weer groot had kunnen maken”. Hij zegt het niet zo uitdrukkelijk, maar ik ben er van overtuigd dat hij om te beginnen nooit het presidentschap ambieerde, maar dat hij gewoon wilde bewijzen het aan te kunnen. Dàt bewijs zou hij dan tonen langs het Tv-kanaal. En eigenlijk…kan ik me voorstellen dat heel Amerika daarop zit te wachten, maar dat ze hem niet zullen de kans geven om het vanuit de presidentiële zetel te doen. De problemen die zich in de wereld stellen en voornamelijk in het machtige Amerika, zijn niet meer overzichtelijk. Het zou anders wel de moeite lonen om te vernemen en te zien hoe Trump die zou aanpakken. Het zou eens iets anders zijn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s