Wat “zien” ik ? 192

Door Staf Knop

De Verenigde Naties, de Verenigde Staten en Rusland zijn het eens geworden over een wapenstilstand in Syrië. Het is het zoveelste bestand en hoogstwaarschijnlijk ook het zoveelste dat niet zal opgevolgd worden. De betrokken mogendheden zouden moeten beseffen dat er drastischer moet opgetreden worden om tot een definitieve wapenstilstand te komen. Waarom zou het deze keer lukken wat eerder niet het geval was? De wereld krijgt zo stilaan de indruk dat IS het als een spelletje acht, maar maakt ondertussen wel duizenden onschuldige slachtoffers. Zonder de crisis met de vluchtelingen te vergeten, ook al is het niet duidelijk wie hiervoor verantwoordelijk is. Die vluchtelingencrisis zal nooit meer stoppen, nu die mensensmokkelaars weten hoe eenvoudig het is om mensen aan te sporen het geluk elders te zoeken. Misschien moet er nog meer aandacht besteed worden aan die facet van de problemen die Europa teisteren.

De Democratische kandidate voor de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, Hillary Clinton, verwijt de aanhangers van haar Republikeinse rivaal, Donald Trump, voor de helft allemaal luiaards te zijn. Zou ze daarover een nacht hebben wakker gelegen? Ik heb geen voorkeur voor niemand, maar indien Hillary die Trump een hak wil zetten zal ze iets anders moeten uitvinden. Ondertussen is al gebleken dat deze verkiezingsstrijd niet kan vergeleken worden met vorige verkiezingen. Nooit eerder ging het er zo pissig aan toe. Om je af te vragen of beide huidige kandidaten wel degelijk geschikt zijn voor het presidentschap van het machtigste land ter wereld. En eerlijk gezegd, ik zou die John Kerry in de strijd gooien. Thans is hij minister van Buitenlandse Zaken en doet hij het helemaal niet slecht. Bovendien…ziet hij er ook uit als een waardig president.

De Belgische premier, Charles Michel, is populairder in Vlaanderen dan Bart De Wever, daar waar Maggie De Block in de drie gewesten de nummer 1 blijft. Peilingen hebben het uitgemaakt en wat niemand voor mogelijk zou geacht hebben, is de populariteit van Charles Michel. En toch moet dat niet zo verbazen. De man lijkt zijn job op een eerlijke manier uit te voeren en meent het goed met de burger. Dat hij een gebrekkig Nederlands spreekt zijn de Vlamingen nu zo stilaan gewoon geraakt na Di Ruppo. De manier waarop je overkomt is primordiaal en dat is ook zo voor Maggie. Laat er ons blij mee zijn.

Hillary Clinton is ziek, longontsteking en antibiotica, en ik heb medelijden met haar. Na bijna drie weken een bronchitis te hebben en antibiotica, kom ik uit het dal van de melaatsen en weet ik wat haar te wachten staat. Leuk is anders en ofschoon Hillary een stuk jonger is en sterker, zal haar strijd voor het presidentschap er onder lijden.

Voor de tweede keer heb ik naar “Het Vonnis”, de film van Jan Verheyen, gekeken en ik vond hem nu nog beter. Mijn dochter, Magda, heeft ook gekeken en zegt “dat het de beste Vlaamse film aller tijden is”. En ik ben geneigd om haar bij te treden. De film handelt over een actueel thema, werd sterk in beeld gebracht, met een vertolking die meesterlijk te noemen is. Alleen werd de generiek achteraan geplaatst en liet VTM ons niet de gelegenheid om er kennis van te nemen.

De Luxemburger, Jean-Claude Juncker, heeft in zijn “State of Union” fel benadrukt dat de verdwijning van Groot-Brittannië uit de Europese Unie, niet inhoudt dat de Europese Unie zou verdwijnen. Dat willen we graag geloven, niet omdat we Europa willen zoals het is, maar omdat we willen dat het wat zou krimpen. Daarover heeft Juncker echter niets gezegd, maar minder nadrukkelijk heeft hij wel de wens uitgesproken dat Hongarije uit de Unie zou verdwijnen. Hongarije is het land dat al aan zijn tweede muur toe is en de vluchtelingencrisis grondig beu is. Het is ook het land dat wel deel uitmaakt van de Europese Unie, maar niet van de Eurozone en waar de euro dus niet de nationale munteenheid is. Ik weet niet, maar het zijn allemaal stellingen waarover te praten valt en die mogelijk niet zouden leiden tot het uit elkaar vallen van de Unie, maar die grondige wijzigingen kunnen veroorzaken.

Helmut Lotti zou besloten hebben om na zeven jaar gelul en gezever, terug te keren tot de echte muziek. Gelukkig is het nog niet te laat, maar ik herinner me de jaren negentig en ik tot Piet Roelen, zijn toenmalige manager, zei “die jongen de ware muziek te laten zingen met een groot orkest achter hem”. Roelen vroeg of ik zijn artistiek adviseur wilde zijn en ik zei “dat niet te kunnen aanvaarden”. De zoveelste fout in mijn leven, want wij weten allemaal hoever Helmut het toen heeft gebracht. Hopelijk kan hij er in slagen de draad weer op te nemen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s