Wat “zien” ik ? 186

Door Staf Knop

Het ziet er echt niet goed uit voor Hillary Clinton, de Democratische kandidate voor het presidentschap in de Verenigde Staten. Wat ze dat mens allemaal verwijten. Niemand heeft nog vertrouwen in haar. Ik zou me al niet meer buiten wagen in haar plaats. Ze noemen het “de bende van de Clintons” en zeggen dat hun macht is ingegeven door allerlei kwaad. Dat is geen verkiezing meer op zijn Amerikaans, zelfs niet op de manier van de Kennedy’s die het op een akkoordje gooiden met de maffia…om ze dan kapot te willen. Het tegendeel gebeurde. Ach kom, dat is Amerika waar alles mogelijk is. Op een bepaald moment dacht men dat alles koek en ei was met de zwarte bevolking en dat “the dream” van Luther King waarheid was geworden. En kijk nu waar ze staan. Ook dàt is Amerika. En toch wil iedereen er naartoe. De wereld houdt van Amerika en ik om te beginnen. Moesten mijn poten het niet laten afweten zou ik nu vertrekken en die Hillary Clinton gaan troosten. Maar ik denk nu al zoals de eerste de beste Amerikaan…ze is niet mooi genoeg.

Tijdens een toespraak in Polen heeft Paus Franciscus er op gewezen “dat de wereld in staat van oorlog is”. Dat is een waarheid als een koe, maar geen mens weet precies hoe je er moet tegen ingaan, laat staan hoe je er een einde kunt aan maken. Dit is geen oorlog zoals alle vorige. Maar je kunt er wel uit leren en proberen te weten waardoor ze zijn ontstaan. Ook dan kom je moeilijk tot een conclusie, tenzij dat de Tweede Wereldoorlog zoals de huidige voornamelijk “de haat” als uitgangspunt heeft. Daarover heeft Paus Franciscus geen woord gezegd, maar het is overduidelijk dat “de haat” in de wereld alle religies of welk ander gevoel ook, schaakmat heeft gezet. En de haat vindt zijn bron uit de strijd naar macht. Al van bij de geboorte wordt de mens vandaag geconfronteerd met de meest verleidelijke “hebbetjes” en ontstaat het verlangen, de bron naar wellust, naar rijkdom en macht. Dat is klaarblijkelijk altijd zo geweest, maar het werd nooit uitgespreid als een groot tapijt voor je voeten. En zeker niet in de Tweede Wereld, het Oosten. Het verschil met het Westen is te groot geworden. En een muur bouwen is geen optie.

In het Duitse tijdschrift “Der Spiegel” is een artikel verschenen over de Republikeinse presidentskandidaat in de Verenigde Staten, Donald Trump, door Mike Flynn, buitenlandadviseur van Trump. Mike Flynn die ook al directeur was van Amerikaanse militaire inlichtingendienst, blijkt Donald Trump goed te kennen en beweert dat “de wereld Trump vaak verkeerd begrijpt”. Over het verwijt van Trump “als zou de Duitse bondskanselier, Angela Merkel, de vluchtelingencrisis te zacht hebben aangepakt (het wordt haar nu ook in eigen land verweten)” zegt Mike Flynn “dat heel Europa soft heeft gehandeld in de vluchtelingencrisis”. Op de vraag “of Trump zich presidentiëler zal opstellen indien hij verkozen wordt”, zegt Flynn “dat hij de stijl waarmee hij zijn politieke tegenstanders aanvalt, zal behouden. De meeste Amerikanen pikken gewoon geen bullshit meer. Ze willen eerlijkheid.” Het artikel van Flynn werd overgenomen in het Nederlandstalige “Knack”.

In China heeft de regering besloten om de controles te verhogen van de 21.000 km-lange Chinese Muur, omdat ze vrezen voor de ondergang van de beroemde muur. De oorzaak van die ondergang zou niet te wijten zijn aan de gestadige afbrokkeling van de muur, maar aan het feit van de “bezitgrage” toeristen die er een steen van meenemen als “souvenir”. Als daardoor de muur zou gedoemd zijn tot een totale ondergang zal het nog een tijdje duren. Het moet al niet veel minder dan een eeuw geduurd hebben om die muur steen per steen op te bouwen. En automatisch gaan mijn gedachten naar Donald Trump, die op de grens met Mexico een muur wil optrekken. Mensen, dat zal nog niet voor morgen zijn. Het zou heel goed kunnen dat Donald Trump zich tot moslim zou bekeren tegen dat zijn muur er staat. Amerika op zijn kop.

Vele prominenten zijn nu tot de vaststelling gekomen van het feit dat het terrorisme niet meer alleen veroorzaakt wordt door de IS, maar dat depressieve jongeren zich achter de IS verbergen om bepaalde moordpartijen te plegen en te verantwoorden. Het is een puur verschijnsel van deze tijd. Het is al eerder geweten dat vele jongeren de jongste jaren zelfmoord plegen. Met de IS hebben ze nu niet alleen een uithangbord gevonden, maar ook een motief om achter te schuilen. Het is echter allemaal “fake”, want de ware reden is doodeenvoudig het feit van geen toekomst te zien in deze hardvochtige wereld. Zelfs degelijk gediplomeerden zien geen heil meer in de huidige samenleving. Dit is vooral te wijten aan het gebrek van onderwijs en de opvoeding. Op die manier is de volledige ondergang van de beschaving niet ver meer af.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s