Wat “zien” ik ? 168

Door Staf Knop 

De aanslagen in Brussel hebben de hele wereld in bewogenheid gebracht. De beelden van de getroffen luchthaven op Zaventem waren wraakroepend, maar de ingetogenheid van het volk op de trappen van het beursgebouw bewezen dan weer het gevoel van samenhorigheid en het verwerpen van elk gevoel van haat. Alleen blijft de vraag hoe we dat kunnen vergeten en  welke oplossing kunnen we vinden om de zware problemen op te lossen, waarmee de hele wereld te maken heeft.

Onze gedachten blijven bij de slachtoffers en hun familie.

Inmiddels wordt er in de Verenigde Staten verder uitgekeken naar de voorverkiezingen voor het presidentschap en blijven Donald Trump voor de Republikeinen en Hillary Clinton voor de Democraten de verkiezingen beheersen. In eigen partij krijgt Donald Trump steeds meer tegenwind en is de strijd met Cruz zelfs uitgegroeid tot een scheldpartij. Vreemd genoeg hebben beide heren het niet over hun tegenstrever, maar wèl over diens echtgenote. En toeval of niet, maar zowel Trump als Cruz beschikken over een echtgenote die mag gezien worden. Meer zelfs, het zijn beiden schoonheden “op hun retour”. En blijkt ook dat beide dames “een verleden” hebben. Vreemd toch, want een vrouw met een verleden heeft geen toekomst. Dat zou dus niet kloppen, want de kans is groot dat één van beide dames het tot “First Lady” brengt. Indien Hillary Clinton hen niet de loef afsteekt…wat zo stilaan duidelijk wordt.

Guy Verhofstadt heeft weer een idee: Europa heeft dringend een soort CIA nodig zoals in de Verenigde Staten…die hem steunen. Na al die verwikkelingen met de Geheime Diensten hier en elders, is de idee van Verhofstadt de normaalste zaak ter wereld. De zogezegde samenwerking van al deze diensten zoals ze nu draait, is een krakende molen met veel onopgevulde gaatjes. Dat is de jongste dagen ook gebleken. Een centrale Geheime Dienst zou Europa ten goede komen en veel kwaad vermijden. Ik zie het echter nog niet zo vlug gebeuren…omwille van het feit dat we hier niet in de Verenigde Staten zitten. Wat in de States een klein kwaad is…ik bedoel de kleine oorlog tussen de CIA en de FBI, is in Europa een catastrofe. Elke nationale Geheime Dienst wil graag de pluimen op eigen hoed steken. Alle betrokken diensten werken meestal ondergronds en alles is mogelijk, ook het verzwijgen van feiten of leugens verspreiden. Het zijn maar mensen. Maar hopelijk doet Verhofstadt een belletje rinkelen.

Anderzijds pleit Stefaan De Clerck, voormalig minister van Justitie, in De Zondag voor een sterke samenlevingscultuur in België. Het zijn wijze woorden. Na de aanslagen te Brussel, samen met de huidige regering, is het klimaat gunstig om meer begrip en kennis op te brengen voor wederzijdse culturen. Het kan de nationale veiligheid verstevigen en het culturele peil van de bevolking verhogen en dus ook de wijsheid. En die hebben we dringend nodig.

Extremisten voeren een uitzichtloze strijd die ze niet kunnen winnen, maar ze kunnen nog wel voor een hoop miserie zorgen. Dat zegt Jan Jambon, de minister van Binnenlandse Zaken, en niemand zal zijn gelijk betwisten. Ik ben niet altijd een fan geweest van Jambon toen hij nog geen minister was, maar ik heb wel vertrouwen in die man gekregen. Ik ben het zeker niet eens met de kritiek die hij de jongste dagen heeft moeten slikken, ook al stroken sommige dingen met de werkelijkheid. De schuld ligt echter bij de systemen in dit land en niet bij de minister. En er zullen nog vele wetten moeten herzien worden en niet alleen de wet-Lejeune. En inderdaad, alvorens dit allemaal zal opgelost zijn, zullen we op “nog veel miserie” moeten rekenen. De vraag die ik mij stel is “of dit allemaal in België” moet? Het is de schuld van onze F-16, kraaien de terroristen. Wij zijn toch niet de enigen die ginder een bommetje gingen gooien. Kom ik zoek geen argumenten, want ondertussen weet de wereld wel tegenover welke vijand men staat. Anderzijds praten de Amerikanen met de Russen over de mogelijkheid om de oorlog in Syrië te stoppen. De oorlog met wie? De terroristen worden niet genoemd. Et alors?

De Brusselse burgemeester, Y.Mayeur, zegt dat Brussel nooit meer “normaal” zal worden. De man weet echter niet waarover hij het heeft, want Brussel is al vele jaren niet meer “normaal”. Jacques Brel heeft de tijd toen Brussel “Bruxellais” mooi bezongen en slechts enkele overlevenden weten wat hij bedoelde. Voor en tot kort na de oorlog was Brussel een pretpark, een stad waar het geluk je toelachte en de mensen als op een wolk leefden. Nu leven ze op een bom.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s