Wat “zien” ik ? 146

Door Staf Knop

In zijn beleidsbrief voor het komende parlementaire jaar vraagt Sven Gatz, minister van Vlaamse Cultuur en Media, dat de VRT meer risico’s zou durven nemen op het vlak van ontspannende programma’s en moet de lat inzake creativiteit hoger gelegd worden. Er moet ook meer aandacht besteed worden aan de documentaires. Allemaal te mooi om waar te zijn. Dat de minister het aandurft om de VRT op deze gebreken te wijzen en verbetering vraagt, bewijst dat hij de programmatie volgt met een kritisch oog. We kunnen er alleen maar wel bij varen, maar om de creativiteit te verbeteren zullen er koppen moeten zijn met artistieke achtergrond. Ik ken ze niet. Wat de documentaires betreft zal er veel “research” nodig zijn, iets waar men bij de VRT de pest aan heeft. Ik blijf echter hopen dat de minister voldoening krijgt en de kijker dus ook

In de Verenigde Staten heeft de Democratische vicepresident, Joe Biden, bekendgemaakt dat hij geen kandidaat is voor het presidentschap in 2016. Hij zal echter geen andere kandidaat steunen en dus ook niet Hillary Clinton, met het gevolg dat Hillary het helemaal alleen zal moeten opnemen tegen Donald Trump, voor zover Trump de eerste Republikeinse kandidaat is. Hoe dan ook belooft het een spannende strijd te worden, vooral omdat Donald Trump de vinger diep in de keel steekt. Voor Europa is het belangrijk wie de verkiezingen wint, want wanneer het in de States druppelt…Kom, we kennen die uitspraak wel, maar stellen we ons even voor dat het Donald Trump zou zijn. Ik vind het nu al leuk.

Op de eerste Franstalige zender heb ik naar het programma “Apocalypse Staline” gekeken, een driedelige documentaire reeks over Jozef Stalin, de Russische machthebber. Zowel over Stalin als over andere wereldleiders werden er allerlei documentaire programma’s samengesteld, maar ik zag nooit eerder een volledig uitgekiende documentair over Stalin zoals deze “Apocalypse Staline”. Vele jaren voor de Tweede Wereldoorlog grepen de bolsjewieken van Lenin de macht en werd Rusland verscheurd door een burgeroorlog. Toen Jozef Stalin aan de macht kwam diende hij in 1941 de strijd aan te gaan met Hitler en zijn leger. In 1942 werd de toekomst van de wereld beslist in Stalingrad. In 1944 verslaat de Sovjet-Unie de Duitse bezetters en werden ons beelden getoond over Hitlers concentratiekampen. Stalin was nu uitgegroeid tot een van de machtigste mannen op aarde.

Voor iemand die deze jaren niet heeft beleefd is deze documentaire van onschatbare waarde. Men maakt als het ware kennis met de ontwikkeling van een politiek regime en de oorlog zoals die in de toenmalige Sovjet-Unie werd gevoerd. Hoe interessant ook, het blijft een eenzijdige kijk op de geschiedenis…die er voor de geboren Westerling wel wat anders uitzag. Bovendien vertoefde ik in Berlijn op het ogenblik dat het Russische leger er voor de deur stond, voorafgegaan door de reputatie van vrouwenverkrachting en genadeloze moord. De heldendaden van de Sovjets kregen er een verschrikkelijke deuk door. Op dat ogenblik besloot ik Berlijn de rug toe te keren en werd ik opnieuw geconfronteerd met de Duitse kogels. Nog voor ik België bereikte had ik me alweer verzoend met de strijd van de Russen en van de geallieerde legers.

In een museum van Bolzano, in Zuid-Tirol, hebben poetsers een kunstwerk in de vuilbak gekieperd. Het betrof een werk van het Milanese duo, Goldschmidt en Chiari, en droeg als titel “Waar gaan we vanavond dansen?”. Het kunstwerk bestond uit een verzameling lege wijnflessen en over de vloer uitgestrooide confetti. Je moet toch maar een idioot zijn om niet te zien dat het om een kunstwerk gaat! De tijd van Da Vinci is lang voorbij en nu zijn het lege wijnflessen en confetti…of misschien groene krekels en pilaren met spek. Waarom niet? Shakespeare is ook uit de mode en van Joost Vanden Vondel is er geen mens meer die weet wie dat was. We leven nu in een nieuwe wereld

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s