Wat “zien” ik ? 133

Door Staf Knop

In de geschiedenis van de klassieke muziek is Duitsland altijd een gezegende grond geweest waar grote componisten werden geboren. Richard Wagner is er slechts één van. De gekke koning, Ludwig van Beieren, behoorde onvoorwaardelijk tot zijn bewonderaars en liet voor de première van één zijner werken een speciale grot bouwen in het Zwarte Woud. Een andere grote bewonderaar van Richard Wagner was Adolf Hitler, die trouwens ook intieme banden onderhield met de familie van Wagner. Dit alles laat mij toe een prikje uit te delen naar de huidige Duitse bondskanselier, Angela Merkel, die samen met haar echtgenoot de opening bijwoonde van het Wagnerfestival in Bayreuth, met de opvoering van “Tristan en Isolde” en in een regie van Katharina Wagner, een achterkleindochter van de componist. In 2008 werd de leiding van dit festival overgenomen door Katharina Wagner en haar zuster, Eva Wagner-Pasquier, van hun vader Wolfgang.

Het gebeurt niet vaak dat Angela Merkel en haar echtgenoot, Joachim Sauer, de opening bijwonen van wat dan ook. Dat zij een voorkeur lieten blijken voor het Wagnerfestival is niet verbazingwekkend, gezien de faam van Richard Wagner. Bij mij riep het feit alleen maar wat herinneringen op.

Met het einde van de “Tour” op de Champs Elysées terwijl Jeanne D’Arc vanop haar gouden paard toekijkt, is meteen het bijzonderste gedeelte van de zomer een feit geworden. En dat terwijl Obama in Kenia is gaan verklaren dat Afrika in de lift zit, maar dat ze in het geboorteland van zijn vader beter hun poten van de homo’s houden. En hij heeft gelijk…voor een land dat in de lift zit. Veel heb ik daarvan nog altijd niet gemerkt, want in Afrika bevinden zich de landen waar nog altijd gemoord en verkracht wordt zoals in de middeleeuwen. Sommigen vinden dan wel dat ze eens met de vinger moeten wijzen naar de tijd van Leopold II in Congo, maar ondertussen is het er niet beter op geworden. Integendeel. Dat Obama, die inmiddels ook al naar Ethiopië trok, zich nu aanstelt als diegene die hen ginder de mantel gaat uitvegen, kan geen kwaad. Het moet maar eens gezegd worden.

Ik heb me al dikwijls afgevraagd of die BV’s die bij Geert Hoste in de zaal zitten niet alleen betalen voor hun plaats, maar ook om hun naam te horen uitspreken door Geert Hoste tijdens zijn show. Sommigen krijgen er waarachtig een erectie bij. Waarschijnlijk zien ze daarin een soort van een erkenning, maar het bewijst wel hoe klein de mens eigenlijk is. Ons hele leven jagen we op liefde en erkenning, voor enkelen is het zelfs een reden tot moord. Zijn wij dan niet beter dan beesten? Men zegt van wèl omdat wij kunnen denken en dieren niet. Dat durf ik te betwijfelen. Voor mij ligt het verschil veeleer bij “het geld”. Wij jagen ook op de poen, beesten niet. Nochtans…vandaag de dag is die jacht op de poen een hopeloze zaak geworden. Bij ons en overal in de wereld hebben de regeringen die jacht op de poen overgenomen en hebben wij, arme stervelingen, het nakijken. Dat heeft te maken met “de verandering” die overal ter wereld werd aangekondigd.

Dat de wetenschappers zichzelf graag eens in het zonnetje zetten is niet nieuw. Deze keer hebben ze tijdens een technologie conferentie in Buenos Aires een brief de wereld ingestuurd, om op het gevaar te wijzen van de revolutie van intelligente wapens, zoals Drones en Robots. Na het buskruit en de nucleaire wapens zouden die intelligente wapens wel eens de wereldvrede kunnen verstoren. Gedaan met de legers en de tanks, de misverstanden in de wereld zouden worden uitgevochten door robots. Ik vrees alleen dat die bewuste wetenschappers in Buenos Aires teveel naar die spelletjes op de televisie hebben gekeken en dat ze niet hebben geluisterd naar onze koning Filip, die het in zijn jongste toespraak al had over het gevaar van de sociale media. Voilà, daarmee weten we wat hij bedoelde. Maar die wetenschappers weten blijkbaar van niks.

Het gebeurt af en toe dat ik in de boekskes eens ga kijken hoe het met de intelligentie in Vlaanderen gesteld is. Ik verneem dat Eddy Wally zich in het tehuis waarin hij vertoeft zeer eenzaam voelt en maar weinig of geen bezoek krijgt van zijn vele vrienden uit de showbizz. Arme Eddy. Ik vrees dat het niet anders zou zijn mocht hij zich in een rijke villa bevinden. Het heeft te maken met de leeftijd en Vlaanderen is een land zonder geheugen.

Anderzijds lees ik ook dat Carl Huybrechts zich in zijn wekelijkse column beklaagt over de vele herhalingen op onze Vlaamse zenders. Het is toch niet waar, zeker. Ik dacht de enige te zijn met die bevinding. Maar tussen haakjes, den Carl beschikt over een knappe pen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s