Wat “zien” ik ? 128

Door Staf Knop

Iemand heeft het in zijn hoofd gekregen om de omroepsters van het TV–scherm te halen. En geloof mij, dat is over het algemeen iemand die zichzelf wil laten opmerken. Jaren geleden, ik weet niet meer wanneer precies, is daar al eens sprake van geweest, maar ontstond er een kleine oorlog. Er gebeurde dus niks, maar nu blijkt iedereen zich daarbij neer te leggen. Wel mensen, ik vind het een grote stommiteit. Niet alleen omwille van het feit dat de glimlach van die meisjes de kijker in de gepaste stemming bracht, maar zeker omdat er aan de boterham van die omroepsters wordt gezeten en hen bovendien de kansen ontneemt om promotie te maken. Omroepen is immers een goede leerschool en de bewijzen daarvan liggen voor het grijpen. Ik denk nog maar aan Saartje Vandendriessche, die het in “Vlaanderen Vakantieland” altijd schitterend heeft gedaan, en aan Catherine Moerkerke, die plots een uitstekende journaliste is gebleken. Er zijn nog meer redenen om de omroepsters niet zomaar te laten verdwijnen, terwijl men zich de vraag kan stellen waarom dat in andere landen en zelfs bij RTL niet aan de orde is. Maar hier is er altijd wel iemand die katholieker wil zijn dan de Paus. En dat men bij mij niet komt lullen over die besparingen.

En wat die Paus betreft, die ons altijd komt toespreken op de toon van een lijkbidder. Die man probeert zijn eigen grenzen te verleggen en maant ons aan om dat ook te doen in verband met het probleem van de vluchtelingen. Het zijn er nu al zestig miljoen. Ik kan alleen maar herhalen dat Europa dat probleem zelf heeft uitgelokt en nu niet meer alleen in staat is om het uit te schakelen. De oorzaak ligt nu in de derde wereld, waar ze er maar op los vechten en duizenden slachtoffers maken. Normaal dat iedereen daar weg wil. Het zijn die rebellen die moeten aangepakt worden. En dan stel ik mij de vraag “waarom de Verenigde Naties nog altijd geen politieleger tot stand heeft gebracht”. Op dit ogenblik hebben die Verenigde Naties weinig of niks te betekenen. Het zou de wereld ten goede komen moesten ze beseffen dat dergelijk leger een ware reden van bestaan zou zijn voor de Verenigde Naties. En die is er nodig.

“Benjamien draait deze week jouw favoriete muziek” op Radio 2. Nee maar, hebben jullie daar al eens naar geluisterd? Als dat onze favoriete muziek is moet ik alleen maar vaststellen dat het met de keuze van onze favoriete muziek slecht gesteld is. En toch. Ik heb me de moeite getroost om alle radiozenders, en dat zijn er tamelijk veel in Vlaanderen, eens af te lopen. Met uitzondering van Klara allemaal dezelfde idiote agressieve klanken, die door onze jeugd hun muziek wordt genoemd. Is deze jeugd dan ziek? Ik heb het moeilijk om te geloven dat deze jonge mensen geen romantisch gevoel meer kennen. Als dat waar is zijn ze te betreuren. Men zegt mij dat het al zo was in de jaren zeventig en tachtig. In die jaren heb ik op Radio 2 meer dan honderd muziekprogramma’s gepresenteerd met mijn eigen platen. Daar zat nooit een agressief nummer bij, tenzij de zoetgevooisde nummers van Elvis Presley of The Beatles. Het succes van die programma’s was overdonderend. En dat zou plots allemaal voorbij zijn? Ik geloof er geen fluit van. Maar ik geloof wel in de onbevoegdheid van de huidige programmators. En dàt is de ziekte van deze tijd.

De Grieken hebben dus een en ander op de Europese tafel gelegd, waarmee ze het pad op het gladde ijs verlaten en zich weer op de begane grond bevinden. Goed voor Europa en goed voor ons, zegt hun Eerste minister. Dat de Europese bigbonzen er ook zo over denken zal moeten blijken. En of al dat gekibbel in de Europese keuken ook goed is voor ons, gewone burgers, is helemaal niet zeker. Want pas op, Spanje en Portugal staan op de uitkijk en zullen ongetwijfeld uit hun schelp komen. En waarover gaat dit allemaal? Geld!! Ik ben maar de sukkelaar die het vanop afstand bekijkt en die niet beseft dat er veel meer op het spel staat. Dat is een serieus argument, maar hoe is deze situatie ontstaan. Niet door mij en niet door de gewone burger. Dat de Grieken er maar op los hebben geleefd is volgens de Europese raad de oorzaak van hun huidige toestand: de pensioenen en de lonen. Geen haan die er naar kraaide zolang Europa niet bestond. En hadden wij daar last van? Velen onder ons wisten zelfs niet waar dat Griekenland lag. Maar…overal ter wereld is het woord “verandering” berucht geworden. Het begon al in Mei ’68. De meesten weten niet dat er ooit een “Mei ’68” is geweest. Ik heb het echter allemaal meegemaakt en geloof me, die “Mei ’68” was de pest, die ons zogenaamd door de studerende jeugd werd opgedrongen. De overlevenden zitten nu in de Europese Raad, met Cohn-Bendit voorop. Neem me niet kwalijk, maar indien ik er nog wat wil bij blijven en deel uitmaken van deze maatschappij, moet ik me leren beheersen. Nog een leuke dag verder.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s