Wat “zien” ik ? 105

Door Staf Knop

In Canada en voornamelijk in Québec ging het kwik tot 45 graden onder nul. Als we dat hier meemaken leeft er niemand meer. In Québec ook niet zou je denken. Toch wel. Ze bouwen hun grootwarenhuizen daar onder de grond en gaan er shoppen bij 25 graden warmte. Kwestie van zich aan te passen aan de tijd en wat voorzienig te zijn. Bij ons voorspellen de grote geesten het omgekeerde en gaan we naar geregeld 25 graden in volle winter. We kregen er immers al een voorsmaakje van. Het was maar een aarzelend begin, maar kom…Voortaan zullen die ijsberen die elk jaar voor hun duik naar Oostende trekken, naar Québec moeten. Het is maar een lachertje, maar het moest maar eens waar zijn. En ik weet niet of we er dan beter aan toe zouden zijn.

Op “France 2” kijk ik geregeld naar de serie “Un jour, un destin” waarin telkens de carrière en het leven wordt belicht van een Franse beroemde artiest of schrijver. Op die manier leggen ze daar niet alleen een kostbaar archief aan, maar brengen ze ook de bekende persoon dichter bij de mensen. En altijd stel ik mij de vraag of ik nu echt de enige ben om dat te beseffen, of is het zo dat onze zenders doof en blind zijn, tenzij volledig onbevoegd voor de taak die hen is opgedragen. Waarom heb ik niet naar een dergelijk programma kunnen kijken over Hugo Claus of Nand Buyl. En ik zou honderd namen kunnen noemen die in de vergetelheid leven of verdwenen zijn. En het gaat hem bij de bewuste zenders ook niet zozeer om het negeren van ons “cultureel erfgoed”, maar vooral om de “research” die voor dergelijk programma is vereist. Dat is werken en daar hebben ze de pest aan. En er bestaat hier zo een minister van de Media. Alleen…zal hij ons voorleggen “geen recht van spreken te hebben in de programmatie”. Wie dan wel?

Bart De Wever pleit er voor om het leger in te zetten ter beveiliging van bepaalde gebouwen. En hij heeft gelijk. Men moet er nu maar eens van uitgaan dat het leger er niet alleen is om de aankoop van vliegtuigen en tanks te verantwoorden, of om naar een of ander apenland te sturen, maar dat het in eigen land ook zijn nut kan bewijzen. Anderzijds vraag ik me af waarom dergelijk idee moet uitgaan van een burgemeester, vanwaar dan ook, en niet van de regering zelf. Of is het dan toch waar dat Bart De Wever de ware premier is van België. We hebben hier al van alles meegemaakt in dit kleine landje, maar eens moet de waarheid aan de oppervlakte komen. We zullen er van verschieten. Ondertussen krijgt iedere Belg de tranen in de ogen wanneer hij zo’n nieuw aangekocht “vliegmachien” ziet over vliegen. “En waar vliegt het naartoe?” vraagt hij zich af. “Naar het voetbal, met Jean Luc er in!”

Hoe dan ook, is er een aanslag op de democratie, het recht op de vrije meningsuiting met twaalf lijken nodig geweest om de samenhorigheid in de wereld aan te zwengelen. Overal ter wereld werd de aanslag in Parijs veroordeeld en “Je suis Charlie” werd plots eentalig op de borst gespeld. Voortaan zal er niet alleen 11 september 2001 geweest zijn, maar nu ook zal er de tijd zijn van “voor 7 januari 2015 en de tijd erna”.

De Italiaanse eerste minister, Matteo Renzi, pleit er voor dat de Europese Unie een eigen inlichtingendienst tot stand zou brengen. We hebben nu een gemeenschappelijke munt en we moeten ook een gemeenschappelijke dienst voor veiligheid hebben. Na de gebeurtenissen in Parijs is dat een eerste vereiste. Dat is gezonde praat. En we mogen ons zelfs afvragen waarom dat al niet eerder gebeurde. De wereld is immers niet meer te vergelijken met de tijd van voor de Tweede Wereldoorlog. Het is nagenoeg uitgesloten dat er in Europa op de manier van toen een oorlog zou ontstaan: twee vijanden die elkaar in de ogen keken. Vandaag de dag staat de wereld voor een onzichtbare vijand en gebeurt alles ondergronds. Die oorlog is al aan de gang en alles wijst er op dat het einde nog veraf is. Daarom moet er werk gemaakt worden van wat Matteo nu voorstelt. Een gemeenschappelijke veiligheidsdienst. De aanslag in Parijs heeft de wereld samengebracht en dichter bij elkaar. Alle verworven democratische waarden moeten gevrijwaard blijven. Daarom is het goed om zo vlug mogelijk werk te maken van het Italiaanse voorstel. En laat Europa dat verdrag van Schengen bij de horens nemen en de sleutels van de Unie in dubbel slot draaien. Het had al veel eerder moeten gebeuren. Europa moet een land van vrede en sereniteit zijn, waar mensen leven die het goed met elkaar stellen, vanwaar die ook mogen komen. Dat was de bedoeling met het Verenigd Europa. Maar het moet niet de zoete inval zijn voor het kwade.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s