Wat “zien” ik ? 83

Door Staf Knop

Eigenlijk geloof ik dat de tijd gekomen is om het volk, waar ook ter wereld, opnieuw te confronteren met de regels van de beschaving, de democratie en het geloof. Vooral dat laatste heeft al miljoenen slachtoffers geëist. Dat kan de almachtige niet gewild hebben. Voor de schone schijn van sommigen, betalen anderen de rekening. In het huidige geval: onze fruitboeren. Nee, ik weiger te luisteren naar een verklaring of een opheldering van de feiten aan de basis. Ik kijk alleen naar de resultaten en die zijn in geen geval verantwoord. Indien het ooit tot een gewapend conflict zou komen, bestaan er geen verklaringen. Evenmin als die in 1914 bestonden en ook niet in 1940. Aan de basis heeft het altijd te maken door een grondig gebrek aan beschaving…waarvoor zoveel strijd is geleverd, maar die zoals vele democratische waarden in de vergetelheid zijn geraakt. Ik wil geen wereldverbeteraar zijn en zoals Anne Frank blijf ik geloven in de innerlijke goedheid van de mensen. Maar stop met mij een andere mening op te dringen, die zelfs politiek gezien niet opgaat.

De gemeente Zelzate heeft op haar grondgebied tien boekenkastjes neergezet, waaruit men kosteloos een boek kan nemen op voorwaarde dat men er een ander insteekt. Dat is alleszins het bewijs dat men in deze gemeente beseft dat boeken aan de basis liggen van een degelijke cultuur en dat elk idee om dat aan te moedigen respect verdient. Het systeem bestaat al in het buitenland onder de naam “Little Free Library”, maar indien Damme en het Waalse Redu boekendorpen worden genoemd, verdient Zelzate te worden beschouwd als een boekengemeente bij uitstek. Het lezen van boeken kan niet genoeg aangemoedigd worden. Wat dat betreft blijven de Vlaamse TV-zenders sterk in gebreke en zou de nieuwe minister van de Vlaamse Cultuur kunnen optreden. Daar wordt op gewacht.

Nu de nieuwe Vlaamse regering aan zet is en een besparingsplan heeft bekend gemaakt, zou de Vlaamse Radio en Televisie er moeten aan deelnemen voor 27 miljoen euro, wat niet niks is. Dat zou inhouden dat de VRT haar programma-uitgaven fel zou moeten bekrimpen en op nog meer herhalingen moet terugvallen. En dat terwijl wij dachten dat de VRT al voldoende had ingeleverd.

Dat we aan besparingen toe zijn is niet nieuw en iedereen heeft zich daar bij aangepast, ofschoon nu blijkt dat het niet volstaat. De VRT is een nationale berichtgevende instelling en heeft als opdracht daarnaast te zorgen voor cultuur en ontspanning. Daar kon de Vlaamse bevolking genoegen mee nemen, maar zal een nog grotere bekrimping en nog meer nietszeggende herhalingen niet slikken. Die nieuwe regering zou beter niet alleen het opppervlakkig idee van slechts één man grondig moeten overwegen alvorens onheilwekkende plannen de wereld in te sturen. Er moeten andere doeleinden bestaan om aan besparingen te doen. De landsverdediging bijvoorbeeld en laat ons geen miljoenen uittrekken om een voetbalstadion te bouwen. Hoe dan ook, laat de VRT haar werk doen.

We moeten dus meer peren eten. Daardoor zouden we kunnen goed maken wat Poetin ons aandoet met zijn beslissing om voortaan geen fruit meer van bij ons in te voeren. En dat blijkt om miljoenen euro te gaan. Als knaap van tien heb ik wel eens “peren gaan pikken bij den boer”. Ik wist niet dat zo’n peer iets waardevols was en dacht er dikwijls aan om “iemand een peer te stoven”. Dat moet Poetin ook gedacht hebben. Nu vraag ik mij af hoeveel zaken er zouden opgelost worden moesten wij er wat meer willen kopen. Boeken bijvoorbeeld. Het staat alweer in de kranten: “De boekenverkoop daalt angstwekkend”. Alsof we het nog niet wisten. En als er geen boeken meer gelezen worden gaat de wereld er nog wat dommer uitzien. Alleen de kookboeken en kinderverhalen worden nog verkocht. En non-fictie, zoals de boeken over de oorlog. De uitgevers hebben bestsellers nodig.

Al jaren vraag ik me af wanneer die uitgevers gaan wakker schieten. Het volstaat immers niet meer om een boek te drukken en er dan met je luie kont te gaan opzitten. Je moet verdomme bewegen en je boek als uitgever promoveren zoals anderen hun keuken bekend maken. Er bestaan duizend middeltjes daarvoor. Nu lossen de uitgevers hun probleem op door de auteurs te verplichten om een serieus aantal boeken af te nemen en te betalen. Anderen willen de auteur slechts zijn royalty toekennen vanaf het vijfhonderdste verkochte boek. Te gek om los te lopen. Dergelijke toestanden kunnen niet genoeg aangeklaagd worden, maar dat er van overheidswege niets wordt gedaan om het probleem van die boekenverkoop op te lossen, is al even wraakroepend. Maak deze wereld nog niet dommer dan hij al is en doe er iets aan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s