Wat “zien” ik ? 81

Door Staf Knop

De vakantietijd groeit stilaan uit tot een mager beestje met al die internationale politieke spanningen en die vliegtuigongelukken, die niemand onberoerd laten. In eigen land hebben we bovendien te maken met de nieuwe regeringen die ons niet konden verrassen, ware daar niet de benoeming van de Brusselaar, Sven Gatz, als minister van Cultuur en Media in de Vlaamse regering. Drie jaar geleden was hij uit de politiek gestapt om er nu met toeters en bellen in terug te keren. Zo heeft de liberale Gwendolyn beslist. Beter kon niet. Ik heb die Sven Gatz altijd als een kerel met ballen bekeken. Valt uiteraard te bekijken of hij ook een kerel met hersens is. Er valt inderdaad op het vlak van cultuur en media in Vlaanderen heel wat recht te zetten, dat in de loop der tijden scheef getrokken werd. Ik zou er een lijstje kunnen van aanleggen, maar ik vrees dat het geen mens zou interesseren. Sven Gatz zegt echter zelf dat hij zich geen betere portefeuille kon voorstellen omdat hij er veel affiniteit mee heeft. Dat kan ik alleen maar hopen want bij zijn voorgangers was daar niet veel van te merken.

Wie het heeft uitgemaakt speelt geen rol, maar het blijkt dat Noorwegen het meest ontwikkelde land ter wereld is. België staat op de 21ste plaats en ik vind dat niet om te lachen. Goed heil, Sven! Nu het wereldkampioenschap voetbal voorbij is en de Ronde van Frankrijk achter de rug, waar de Belgen nog altijd aan het rijden zijn en de eindfase op de Champs Elysées een lachertje was, kunnen we ons weer concentreren op de actualiteit. En in België is de actualiteit de regering. Voor Vlaanderen kennen we die al en krijgt Geert Bourgeois die gelukzalige glimlach niet van zijn nochtans zeer uitgestreken gezicht, en bestaat zijn regering uitsluitend uit al diegenen die ooit gezworen hebben nooit in zee te gaan met de partij van Bart De Wever. Mij niet gelaten want ik ben zo stilaan gaan geloven dat het allemaal sympathieke mensen zijn, die alleen bekommerd zijn om hun boterham. En zo zijn we tenslotte allemaal. Vreemd genoeg lijkt het bij deze verkiezing alleen te gaan over de koppigaards die ons hebben laten geloven wat ze nooit zouden aanvaarden, maar die uiteindelijk aanvaarden wat ze niet wilden. Zo zou Kris Peeters ook niet de minste zin hebben om op de troon van Elio Di Rupo te gaan zitten. En wat zien we? Mocht het zo simpel zijn ben ik bereid om uit te kraaien dat ik nooit de Nobelprijs wil krijgen. En eigenlijk…zou ik liever een dagje uit willen met Penelope Cruz.

Alweer moet ik het overlijden betreuren van een vriend en pionier van de Vlaamse film: Roland Verhavert. Hij is 87 geworden en leefde al jaren in de schaduw, terwijl we hier toch te doen hebben met een cineast die de Vlaamse literatuur dicht bij het volk bracht, te beginnen met “De Loteling” van Hendrik Conscience en “Pallieter” evenals “Boerenpsalm” van Felix Timmermans. Roland was echter ook de eerste presentator van “Première” op de Vlaamse televisie. Elke film presenteerde hij op zijn persoonlijke bijzondere manier met een kunstige “pancarte”. Zijn programma werd er door berucht. Aan de andere kant van studio 6 op het Flageyplein zat ik zelf een “Toneelmagazine” te presenteren. We werden kameraden voor het leven. Vandaag zijn er nog maar weinigen die zich Roland Verhavert zullen herinneren, ofschoon wij alle twee enkele jaren geleden werden bekroond met een “Fonske”, een gegeerde prijs die ons werd uitgereikt door het Vlaams filmarchief. Dat een persoonlijkheid zoals Roland Verhavert al die jaren niet in de spotlichten werd gezet is niet alleen tekenend voor de manier waarop met de Vlaamse cultuur wordt omgegaan, maar doodgewoon schande. Hopelijk leeft er nog ergens een voetballer die beter verdient.

In een reportage van Tom Waes over Iran werd op zeker ogenblik gezegd “dat in een bepaalde streek van het land de televisie en internet werden afgeschaft, omdat de overheid niet wilt dat het volk geconfronteerd wordt met de andere wereld”. Dat stemt tot nadenken. Het is inderdaad zo dat de evolutie in de technologie zichzelf is tegengekomen, waar ik hier al eerder op wees. De gebeurtenissen in het Midden Oosten zijn daar het gevolg van. Die beslissing in Iran is niet dom. De beelden uit de Westerse wereld leiden die mensen tot opstand. Het omgekeerde is andere koek, ofschoon wij ons blijkbaar gelukkig achten met de ontwikkeling die de technologie heeft genomen.

Men beseft het echter nog niet volledig, maar de confrontatie hier met de beelden uit die oorlogvoerende landen leiden alleen tot depressie en zelfmoord. Is dat de wereld die we onze jeugd willen voorhouden en achterlaten? De toekomst zal het uitwijzen, maar de wijzers terugdraaien lijkt me niet mogelijk….behalve in Iran dan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s