Wat “zien” ik? 77

Door Staf Knop

Ooit zal dit land volwassen worden. En het zal te danken zijn aan de Rode Duivels. Die kerels zijn er niet alleen in geslaagd om zich eervol op te stellen tijdens het wereldkampioenschap voetbal, maar hebben het politieke landschap in België op zijn grondvesten doen daveren. Ik vraag me trouwens af hoe de uitslag van de verkiezingen er zou uitzien mochten ze morgen plaats hebben.

Het spijtige is echter dat niet iedereen zich daarvan bewust is. Behalve Bart De Wever. Ofschoon ik niet houd van zijn politieke doelstellingen, ben ik er van overtuigd dat hij een intelligent man is en zich bewust werd waar hij verkeerd zit. Alleszins met zijn onafhankelijk Vlaanderen en precies dàt hebben de Rode Duivels tussen zijn boterham gelegd. Voor de politiek in België is dat wereldkampioenschap er op het goede ogenblik gekomen. En niet alleen voor de politiek. Of hebben jullie niet gezien hoe ons koningspaar daar in Brazilië stond te juichen? Vooral Mathilde. Op dat ogenblik nam het hele land haar in de armen. Dit was en is onze koningin. Zo willen wij leven in dit land…Samen!

En toch…en toch, indien de twintigste eeuw de eeuw was van alle uitvindingen, lijkt de 21ste wel de eeuw te worden van alle klungelaars. Alleszins de eeuw waarin alle goede gevestigde waarden uit de 20ste naar de vergetelheid werden gedreven, om ze te vervangen door slechter aangepaste en volledig verknoeide vestigingen. Nieuwe meesters met geen betere ideeën, maar tuk op roem en macht. Zo las ik in de loop van de afgelopen maand Mei in de kranten “dat er teveel casino’s aan onze kust zijn”. Het toeval wil dat ik van dat soort zaken wel een en ander af weet. Voor het eerst sinds 25 jaar heb ik dus weer een voet in een casino gezet, om vast te stellen dat de kansspelencommissie er volledig naast zit met haar wens om de casino’s aan onze kust te beperken. Hoe kan je iets verwijderen dat niet meer bestaat? Indien de casino’s aan de kust ooit de uitverkoren plek waren waar mensen naartoe gingen om er anderen te ontmoeten, om hun eenzaamheid te verdrijven en af en toe een onschuldig gokje te wagen, werden deze bewuste casino’s de jongste jaren volledig omgetoverd tot speelholen, lunaparken met elektrische machines waar men alleen jacht maakt op geld. Niets meer en niets minder. In dit geval lijkt de kansspelencommissie wel gelijk te hebben.

Goed, dit betreft wel een zeer herkenbare wijziging van zaken. Maar kijken we dan even naar onze politieke partijen, die allemaal een nieuwe naam hebben gekregen in de loop der tijden. Ze hielden echter wel enkele gedreven staatsmannen in. In de huidige tijd moeten we naar dergelijke mannen zeer ver gaan zoeken, om van een kale reis terug te keren. Nochtans, zelfs in de toenmalige Volksunie huisde Hugo Schiltz, een man die wist waarmee hij bezig was en die nu opgevolgd wordt zij het onder een van naam veranderde partij, door een man die het land naar andere oorden wil leiden. Nee, ik noem geen naam omdat ik geen persoon beoog, maar een partij. En indien er dus op alle vlakken wijzigingen zijn ontstaan die geen verbetering betekenden, zijn de wijzigingen ook merkbaar onder de bevolking. Zoals lammetjes volgen ze de hardst huilende. In Europa hebben we er zo al een paar meegemaakt die ons en hen zelf duur te staan zijn gekomen.

Vier op de vijf Vlamingen zijn tegen een tripartite. Zo stond het in de kranten. Om je af te vragen waarmee we bezig zijn. Om te beginnen vind ik dat ophitsende journalistiek. Mij zou het interesseren wat de BELGEN denken overeen tripartite. We wonen in een soeverein land en het helpt ons niet verder wat een of ander gewest eist. Tenzij men alle gewesten aan het woord laat. Het wordt hoog tijd dat alle journalisten zich bewust worden van de rol die de hunne is. Of hebben we dan toch te doen met allemaal Jan Becausjes? En verwijt me alsjeblief niet met welk recht ik denk de les te moeten spellen. Iemand moet het doen. En wees gerust, ik ben en blijf een stem in de woestijn. Maar ik dacht wel dat het moment gekomen is om zich te bezinnen, alweer dank zij de Rode Duivels. Het volk in dit land staat op een keerpunt en het lijkt me aangewezen dat de media hiermee rekening zou houden.

En dan die tripartite. Ik zou niet weten wat daar mis mee is, maar in feite lijkt het mij niet zo belangrijk. Voor mij mocht de regering die nu ontslagnemend is gerust behouden blijven. Wie er nu aan de beurt komt zal nog altijd moeten bewijzen het beter te kunnen in dit moeilijke, maar heerlijke land. Temeer, omdat de verdwijnende regering had gezorgd voor een bepaald evenwicht. Ze heeft België opnieuw op de wereldkaart gezet. Aan de volgende om te bewijzen dat ze er België blijven op houden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s