Wat “zien” ik ? 73

Door Staf Knop

Barack Obama is hier niet meer weg te slaan. Officieel gebeurt dat in verband met de Europese Unie, maar in werkelijkheid hebben de Brusselaars hem de laatste keer friet met mosselen voorgeschoteld en heeft hij er een kramp in zijn hart van gekregen. Reden om zo vlug mogelijk terug te keren en het alweer op Europa te steken. In een nabije toekomst zal hij echter een andere reden moeten vinden, want de Europese Unie staat op de helling. Het is nu niet meer alleen Margaret Thatcher die Europa de rug toekeert. In Frankrijk is er een nieuwe IJzeren Dame opgestaan met Marine Le Pen, die vlakaf zegt dat Europa de Fransen kan gestolen worden. Dat zeggen ook de Denen, de Hongaren, de Grieken, de Oostenrijkers en ook de Italianen. Ik vind niet dat ze gelijk hebben ofschoon ik hier al herhaaldelijk mijn tegenzin heb laten blijken voor de huidige Europese Unie. Dit Europa heeft ook zijn goede kanten, hoewel die worden gecounterd door die 28 landen die er deel van uitmaken. Toen ik in het begin van de jaren vijftig hoorde spreken over een verenigd Europa dacht ik het een fantastisch idee, met in mijn achterhoofd de vergelijking met de Verenigde Staten van Amerika. Hoe naïef was ik! De Benelux was een succes en Paul Henri Spaak sprak over een economisch Europa. Dat zat wel goed dacht ik, maar daarbij is het helaas niet gebleven. Toen Guy Verhofstadt het later had over de Verenigde Staten van Europa met veertien landen zag ik de toekomst met optimisme in. Geleidelijk werden er steeds meerdere landen in opgenomen en met het verdrag van Schengen liep het helemaal fout. Alle grenzen werden geopend en ofschoon men hoopte op een multicultureel Europa, is het een droom gebleven die op een ramp uitdraaide, waaraan helaas niet meer kan gesleuteld worden. Het verdrag van Lissabon dat als een soort grondwet dient beschouwd, heeft daar niets aan kunnen veranderen. Velen geven er zich nu rekenschap van dat het huidige Europa zich kronkelt als een slang om toch maar boven water te blijven, maar de redding lijkt mij niet nabij. Ik blijf het spijtig vinden omdat er veel kon uit groeien, maar het multiculturele is een dooddoener geweest. Men zal er nooit in slagen om de levenswijze en de religie van de mensen te mengen onder slechts één noemer. Daarom dacht ik dat men beter bij die veertien westerse landen was gebleven. Maar dan was de inkomstenpot waarop de huidige Europese parlementariërs zo zeker zitten, minder groot geweest.

Philippe Gilbert slaagt er maar niet in om zijn goede vorm van weleer terug te vinden. En ik weet hoe dat komt. In zijn glorietijd zag hij overal langs de weg al die Vlaamse vlaggen wapperen. Vooral bij de aankomst. Dat maakte hem razend en gaf hem vleugels. Hij zou dan maar eens bewijzen dat hij als Franstalige geen lamzak is en won alles wat hij maar wilde. Dank zij die Vlaamse vlaggen. En nu? Plotsklaps geen Vlaamse vlaggen meer. Om je af te vragen of het den Bart niet is die order heeft gegeven om die Vlaamse vlaggen voor een tijdje achterwege te laten. Ten koste van Philippe Gilbert, want nu die vlaggen er niet meer zijn heeft hij mooi zijn pedalen te teisteren zodat de pleister op zijn neus in twee spat, hij geraakt niet vooruit. Nochtans…zou hij moeten blij zijn want de Belgische driekleur is in de plaats gekomen, dank zij de Rode Duivels. We hadden het al eens meegemaakt toen Will Tura ze naar Mexico zong, maar deze keer is het Brazilië en dat ligt de Belgen blijkbaar goed. Of niet? Ik ben geen voetbalfan maar ik ben niet blind. En het is niet mogelijk om er naast te kijken. Willen of niet, zonder dat wereldkampioenschap is er geen leven. Of dat daarna ook nog het geval zal zijn is maar de vraag. Ik hoop alleen dat die Belgische vlaggen niet verdwijnen.

Ondertussen vernam ik langs de media dat de vrouwen in Indië pleiten om toch maar een toiletpot in elke woning te verkrijgen, zodat ze voor hun behoeften niet naar buiten moeten, waar ze het gevaar lopen om verkracht te worden. Om niet te geloven. En dat in de 21ste eeuw. Het is God geklaagd, zou Van Rossem zeggen. Maar in Indië kijken ze er zelfs niet van op. Het bewijst nog maar eens dat de samenleving niet voor iedereen hetzelfde is op onze aarde. En Indië waar het verschil tussen rijken en armen schrijnend is, is ook niet het enige land waar dergelijke toestanden heersen. Integendeel zelfs. Dat zet velen in de wereld aan om hun geluk elders te zoeken. En zo belanden we bij die miljoenen vluchtelingen die hun leven op het spel zetten om ergens anders wat liefde te vinden. Het probleem is even groot geworden als de opwarming van de aarde. Voor het eerste bestaat er echter geen bijzondere commissie bij de Verenigde Naties. Nochtans is deze samenleving uit haar evenwicht geraakt en is het de hoogste tijd om er aan te werken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s