Wat “zien” ik? 71

Door Staf Knop

Vlaamse acteurs en actrices moeten bijklussen. Dit zinnetje was vorige week te vinden in alle kranten. En het is onze eigen minister van Cultuur die het heeft laten natrekken na jaren van miserie. En toch zit de Vlaamse fictie in de lift. Het klopt allemaal, maar niemand heeft het over de ware oorzaak. En bovendien gaat het niet alleen om de acteurs en de actrices. De hele theaterstructuur is al jaren ziek want van een eigen toneelliteratuur is er ook geen sprake meer, ofschoon het hele theatergebeuren vijftig jaar geleden in een bloeiperiode verkeerde…om te beginnen met drie grote fantastische gezelschappen, die ook nog onder een en dezelfde vlag opereerden van het “Nationaal Toneel”. Het was te mooi. Wie uit de Studio Herman Teirlinck kwam vond aldra een plekje bij een van de gezelschappen. En bovendien waren er de kleintjes, de “Kamertoneel-groepen”. En die waren niet min. Ik kan het weten want ik had er zelf ook eentje, waarmee ik het eerste toneelstuk van Hugo Claus creëerde. En toen…naar het einde toe van de jaren zeventig, waren er enkele regisseurs en gesteund door de acteurs, die vonden dat het allemaal te lekker liep en eisten “inspraak”. Niet omwille van hun bekommernis voor het theater, maar uit eigen belang en streven naar macht. Het waren vooral knoeiers, maar ze vonden steun in eigen rangen. En wat gebeuren moest gebeurde ook: de hemel van het theater verduisterde, de drie gezelschappen werden ontbonden en van het Nationaal Toneel bleef niets over. Het was gewoon zelfmoord. Het zou er nooit meer op verbeteren. En waarover hebben we het dan nu? Breng dit maar eens onder de neus van de huidige minister van Cultuur. Misschien gaat men beseffen dat er niet moet over gejankt worden, maar de stier dient bij de horens te worden gevat. En kom mij niet vertellen dat het allemaal komt omdat de tijden veranderen. Kijk naar Parijs of Londen en wat er op de affiche komt. Ik ken enkele Vlamingen die af en toe naar Parijs trekken om er eens echt van het theater te genieten, met nog een etentje daarna op Montmartre. Vertel mij wat mooier is!

In “de viool van Mussolini” is geen mens geïnteresseerd. Op een Britse veiling hoopte men zowat 150.000 euro te kunnen eisen voor een viool die driehonderd jaar oud was, maar die in de jaren twintig van vorige eeuw toebehoorde aan de Italiaanse dictator. Geen mens die wist dat hij er wat kon op krabben, maar wèl dat hij een “groot bakkes” had. Dat wisten de Italianen ook en ze keken toe hoe hij ook een dikke borst opzette tegenover die arme sukkelaars in Ethiopië met zijn keizer, die bijna schuilging achter zijn medailles op de borst. Het gebeurde enkele jaren voor de Tweede Wereldoorlog. Ik was nog een jong kereltje maar ik zag het allemaal in de filmactualiteiten. Ik herinner het me alsof het gisteren was. En ik was niet alleen om het zich te herinneren. In Duitsland liep er een kerel rond die Mussolini ging benijden en er zich aan spiegelde. Hij zou die protserige Italiaan eens gaan bezoeken en hem vragen hoe hij er allemaal was in geslaagd en waarom de Italianen zo gedwee achter hem aanliepen. Mussolini probeerde zijn buik in te trekken en zijn tieten op te blazen. “Wanneer je een groot bakkes opzet luistert iedereen” zei hij. En de Duitser geloofde hem. En hij zou de wereld eens bewijzen dat die Italiaanse brulaap maar een klein manneke was. En ik mij maar afvragen of er nog méér zijn die naar hem hebben geluisterd. Ook bij ons. En of die ook ergens een viool hebben verstopt.

Steeds meer blijkt dat er iets aan de hand is met onze aardbol. Bosnië en Servië werden overstroomd, wat in geen honderdtwintig jaar gebeurde, en ineens slagen archeologen er in om op verrassende plekken in de wereld opgravingen te doen die al even verrassend zijn. Zoals het skelet van de grootste Dinosaurus ooit. Mogelijk is dit een samenloop van omstandigheden, maar de opwarming van de aarde is er om dat te betwijfelen. Bovendien is er de Noordpool die zo stilaan aan het uitdrogen is en bij ons liggen mensen te zonnen in januari. Wijsneuzen vinden voor alles een uitleg en de NSA, dat is het National Security Agency in de Verenigde Staten, hoort en ziet alles. Wat ik me bij dat allemaal afvraag is waarom ze nog steeds niet het goud van Hitler hebben gevonden. De “schat van de Führer” is al tal van keren ter sprake gekomen en zowel de Italiaanse als de Russische maffia zijn er op zoek naar geweest. En nu zou dat ook het geval zijn met de Chinese maffia, die plots hebben vernomen dat er ooit een Tweede Wereldoorlog is geweest en dat ene Adolf Hitler Europa heeft leeggeplunderd. In het Arendsnest van den Dolf hebben de Amerikanen alles opgeblazen, toen ze er slechts duizenden flessen champagne vonden. Van zijn goud geen spoor. Waar hij het zou verstopt hebben blijft nog steeds een groot geheim, maar het is bijna zeker dat die archeologen het niet zullen laten bij die Dinosaurus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s