Wat “zien” ik ? 44

Door Staf Knop

Koning Albert II vroeg de regering om tussen te komen in zijn algemene onkosten en zou met zijn jaarlijkse dotatie van ongeveer 900.000 euro niet toekomen. Ja maar, jongen. Je was een goede koning, maar moeten wij nu opdraaien voor het onderhoud van je boot en je buitenverblijven? Ik kan me niet voorstellen dat je vader ooit na zijn troonsafstand, een tussenkomst van de regering zou gevraagd hebben voor een reisje naar het Amazonegebied. Ik weet niet wie je het idee heeft ingegeven van die foute vraag, waaraan zelfs Di Rupo geen gevolg kon geven. Zelfs je grootste aanhangers zullen dit niet goedkeuren, temeer omdat het een publiek geheim is dat je zo al geen sukkelaar bent. Maar…wat mij het ergste lijkt is dat je met dat verzoek een deuk geeft aan het nieuwe koningspaar, dat goed op weg was om het koningshuis in een nieuw daglicht te stellen. Alleen al daarom, beste Albert, had je dit niet mogen doen…wie je ook die raad heeft mogen geven.

Dat we in 2014 de Grote Oorlog (1914-1918) herdenken zullen we geweten hebben. En terecht. De huidige generatie evenmin als de volgende, mag die oorlog vergeten zoals ook die van 1940-1945 niet mag vergeten worden. Er wordt gelukkig voor gezorgd, want nu al is de media er als de kippen bij om ons op deze herdenking te wijzen. En dat zal evenzeer het geval zijn in 2015, want dan herdenken we het begin van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. De manier waarop in beide oorlogen strijd werd geleverd was zeer verschillend. Tijdens de eerste oorlog werd er nog met primitieve middelen gevochten, waarvan ook de loopgraven getuigen in het Westen van ons land. In de tweede oorlog gebeurde nagenoeg alles vanuit de lucht. Zo komt het wellicht over bij diegene die geen van beide oorlogen heeft meegemaakt. De werkelijkheid was wel een beetje anders. Bij het begin van de oorlog op 10 mei 1940 was er voor de geallieerden nagenoeg geen verschil met de vorige oorlog. Wij hadden wel een paar ouwe kisten van vliegtuigen en de Britten en de Fransen kwamen ons ter hulp met paard en kar. Het verschil kwam echter van de andere kant. Geen karren en geen paarden bij de Duitsers, maar modern uitgeruste vrachtwagens groot als autobussen op de grond en vliegtuigen in de lucht, alsof ze door Jules Verne zelf werden uitgevonden. Dàt was het verschil. Wat er op wijst dat behalve Adolf Hitler, niemand zich aan een oorlog verwachtte. Daarom is het goed dat het nooit in de vergetelheid geraakt, want die Tweede Wereldoorlog was de oorlog van slechts één man, die op wraak belust was. En geloof maar niet dat dergelijke gekken van deze aarde verdwenen zijn.

En dat er geen oorlog nodig is om de wereld in catastrofale toestanden onder te dompelen bewijst de tyfoon, die op de Filipijnen meer dan tienduizend slachtoffers maakte en duizenden vermisten. Het zou nooit eerder gebeurd zijn waardoor er redenen zijn om te geloven dat er iets aan de hand is met onze aardbol, wat blijkbaar niets te maken heeft met de opwarming van de aarde. Ik zou het zo niet weten, maar ons dan wijsmaken dat het komt langs de uitlaat van ons wagentje, wil er bij mij maar niet in. Hoe dan ook lijkt het mij niet volledig mogelijk om zich tegen de natuur te verzetten, maar men moet er wel alles aan doen om oorlogen te vermijden. En ook dat is voorlopig niet mogelijk gebleken, want in zowat honderdvijftig landen wordt er gevochten en vallen er duizenden slachtoffers. Daarom mag er nooit gestopt worden met op de gevolgen van de oorlog te wijzen.

Waarom zouden wij ons dan zorgen maken omdat Eva Daelman wel de voornaam van tien voetballers na elkaar weet af te roepen, maar niet weet wie of wat “Hamlet” is, of waarom Koen De Graeve niet weet wie Bernard Shaw is, en waarom ik op de radio hoorde aankondigen “dat vanavond de première plaats heeft van de eerste film van Stijn Coninx “Marina”? Je kunt niet alles weten, maar wanneer men zelfs al een Oscarnominaties met “Daens” op zak heeft en men verneemt op de officiële zender dat “Marina” je eerste film is, mag men zich terecht vragen stellen. Dat de minister van Cultuur de naam van een orkest slecht uitspreekt en verkeerde subsidies toekent, kan nog door de beugel want ze zit niet op die zetel omwille van haar culturele kennis, maar omwille van de politiek. Maar een radio presentator…maar ja, Peter Vandeveire wist ook maar amper dat Frank Sinatra een zanger was. En toch leven we in een welvarend landje en staan we voorlopig niet bloot aan een tyfoon van welke naam ook. Is daar toch wel iemand die in mijn oor komt fluisteren dat er “verandering” op komst is. Wanneer ik hem stil vraag “waar hij dat haalt”, kijkt hij mij aan alsof ik de grootste idioot ter wereld ben. “Weet jij dan niet dat we in 2014 verkiezingen hebben”, riep hij.

En nee, dat weet ik niet en ik wil het niet weten. Voor mij mag die regering blijven zoals ze is.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s