Wat “zien” ik? 27

Door Staf Knop

Het zou me verschrikkelijk spijten indien ik jullie niet deelachtig zou maken van de vondst in de archieven van de gemeente Melle. Een schilder die in het prille begin van vorige eeuw gewerkt had in de parochiale kerk van Melle, eiste een loon van 119,40 fr. Daar de kerkbestuurder die rekening fel overdreven vond, werd de man verzocht om een gedetailleerde rekening. Die zag er uit als volgt:

 1. De tien geboden Gods verbeterd en vernieuwd………………………………………… 4,79

 2. Een moordenaar aan het kruis gezet en twee vingers gestoken……………………..5,18

 3. De haan van Petrus een nieuwe kam opgezet en zijn staart verbeterd…………….3,97

 4. De dienstmeid van Herodes een nieuw kind gemaakt en haar billen gewassen….11,05

 5. De vleugels van Gabriel verguld en nieuwe slagpennen gestoken………………….. 1,00

 6. De hemel vernieuwd, de zon doen blinken en de maan gekuist……………………..11,82

 7. De ezel van de voedstervader zijn oren aangezet en zijn staart doen waggelen…. 2,03

 8. De hel ontstoken, de duivel gezwart, voor enige verdoemden de horens gemaakt

  en Lucifer zijn poot gerepareerd……………………………………………………………… 11,00

 9. St.Cecilia haar orgel gekuist en een nieuwe fluit gestoken…………………………..11,00

 10. De tabbaard van Herodes nieuwe banden aangezet, de broek van Hennès een

  nieuwe spriet gestoken en twee knopen aangezet………………………………………… 3,16

 11. David zijn slinger juist gehangen en zijn been verzet…………………………………… 7,09

 12. De sleutels van Petrus gepolierd en hem naar zijn kind doen kijken……………….. 0,80

 13. De kuip van de Samaritaanse vrouw gevuld en er twee nieuwe heiligen opgezet… 10,09

 14. Eva gans afgeschrapt, haren appel doen blozen en haar serpent proper gemaakt.. 2,90

 15. Adams tanden vernieuwd en hem nogmaals in den appel doen bijten……………. 19,20

Dan maar weer terug naar de tijd waarin we leven met het volle bewustzijn dat België een nieuw tijdperk tegemoet gaat met een nieuwe koning en een nieuwe hofhouding. Want inderdaad, al onmiddellijk heeft koning Filip enkele witte konijnen uit zijn hoed getoverd. Na het ontslag zoals gebruikelijk van de ouderen, vallen mij onder de nieuwkomers een paar namen op in wie ik alleszins de hoop gewettigd zie om de nieuwe koning met gezonde raad bij te staan: de gepensioneerde diplomaat baron Frans van Daele, en baron Paul Buysse, persoonlijk raadgever van Filip en goede vriend. Het maakt me niet uit van welke politieke stempel beide heren zouden zijn, het is mij veeleer te doen om de gezonde geest en de juiste kijk op het staatsbestel. We leven immers in een democratisch land,maar het is herhaaldelijk gebleken in het verleden, dat niet iedere Belg zich daarvan bewust is. De koning is er om daar over te waken en elke dreiging van verdeeldheid in te dijken. Deze macht mag men hem niet ontnemen.

Dat er met argusogen zal gekeken worden naar de manier waarop koning Filip zijn taak zal waarnemen hoeft geen betoog. En ik ben er stellig van overtuigd dat hij België en de buitenwereld zal verrassen.

Ondertussen gaan er altijd maar meer lovende stemmen op over het goede beleid van premier Di Rupo. De man gaat systematisch te werk en heeft al meer gerealiseerd dan alle vorige regeringen samen. In “Terzake” van 5 juli zei hij een paar waarheden zoals ik ze nooit eerder hoorde verkondigen van wie dan ook. Hij had het over de politieke partijen die de totale splitsing van België voorstaan en zei “dat het de ondermijning betekende van het land en in strijd met de democratische beginselen”.Het is een feit dat de troonsbestijging van Filip voor een nieuwe wind in het koninkrijk zorgt, die samenhorigheid van het volk kan aanwakkeren. Mocht hij daarin slagen zal hij een goede koning zijn, maar ik zie nog niet dat hier het Amerikaanse voorbeeld zou gevolgd worden en de nationale vlag in ons voortuintje wappert. 

Wanneer de praatgast in het zondagse programma “Lichtpunt” mijn interesse opwekt, kijk en luister ik met genoegen. Dat was ook het geval op 7 juli toen Piet Piryns praatte met de gepensioneerde hoogleraar, Ronald Commers, auteur van meerdere boeken. Uiteraard had Ronald Commers het over “Tijdgenoten” en maakte hij allerlei filosofische bedenkingen over de wereld waarin we leven.

Het werd een interessant programma en Piet Piryns stelde gepaste vragen. Twee dingen vielen me op en herinnerden me aan de beginjaren van de Vlaamse televisie, toen ikzelf als interviewer optrad. Het werd de realisator opgelegd me als interviewer nooit in beeld te nemen. Ook Piet Piryns verscheen nooit in beeld, wat de kijker ergert. Anderzijds had hij het over “in uw boek zegt u…”, maar het boek werd nooit getoond. Het is tekenend voor Vlaanderen en herinnert me aan die Vlaamse TV-maker die me ooit antwoordde “dat wij er niet zijn om promotie te maken voor platen”. Voor wat dan wel? Want boeken en muziek behoren tot ons cultureel erfgoed en het is de taak van de media om dat ter kennis te brengen van het volk.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s