“Wat Zien ik” 2

Staf Knop

Wie de zaak van de voormalige IMF-baas, Dominique Straus-Kahn (DSK) heeft gevolgd in verband met het New Yorkse kamermeisje Nafissatou Dialo, dat hem beschuldigde van verregaande seksuele agressie, zal onlangs hebben opgekeken toen bekend werd dat de man in kwestie het meisje 1,5 miljoen dollar heeft betaald voor de minnelijke schikking. Daarmee kan DSK deze zaak achter zich laten, maar het heeft hem wel zijn job bij het IMF gekost.
Het zal je maar overkomen dat je op duizenden kilometer van je woonst in een hotelkamer zit en ter afwisseling even de tieten streelt van het kamermeisje en je dat achteraf 1,5 dollar (1,1 miljoen euro) kost en je vaste job. DSK zou het niet bij dat strelen gelaten hebben. Nou ja, als je er eenmaal aan begint weet je niet waar het eindigt.
Veel komischer is de 40 miljarden euro-schuldenlast van het paradijselijke Dubai, waar men de hoogste wolkenkrabber ter wereld bouwde (818 meter), om er nu de schuldeisers in op te bergen. Tengevolge van de economisch crisis die de hele wereld teisterde, werden er massa’s kapitaal overgesluisd naar het emiraat Dubai, waar de vastgoedsector bloeide. Er werden paleizen en torens gebouwd en de beleggers hoopten op het ei van Columbus. Wat een ijdele hoop bleek. De crisis die er zo plots aan het licht kwam, liet de roddelmolen draaien in de hele wereld. Dubai had zich al het imago aangemeten van het emiraat waar Allah woonde maar waar de bouwvakkers moesten slapen tussen de ratten. Het geld spoot er omzeggens uit de grond, ofschoon dat veel meer het geval was in de omliggende emiraten. In Dubai zelf is de olie voldoende om er friet mee te bakken.
Wie die 800.000 mensen in Washington D.C. heeft zien staan tijdens de officiële eed-aflegging van president Barack Obama, zal opgekeken hebben. Dat gebeurde uitgerekend op Martin Luther King Day. Het herinnerde mij aan de moord op Martin Luther King op 5 april 1968. Van op zijn balkon van zijn motel in Memphis (Tennessee) richtte King zich tot zijn militanten tijdens zijn “Campagne voor de arme mensen”. Vanuit een gebouw aan de overkant richtte de huurdoder, James Earl Ray, zijn wapen op King en velde hem met slechts één schot. Getuigen wezen hem aan als de moordenaar en ofschoon Earl Ray al een serieus Ku Klux Klan-verleden achter zich had, werden zijn opdrachtgevers nooit gevonden.
Luther King was al herhaaldelijk met de dood bedreigd. Vooral sinds hij met gunstig gevolg het had opgenomen voor de 42-jarige negerin, Rosa Parks, die in 1955 had geweigerd haar plaats af te staan voor een blanke in de autobus te Montgomery (Alabama). Met zijn beruchte toespraak voor het standbeeld van Lincoln en zijn onvergetelijke woorden “I have a dream”, was het er niet op verbeterd. De avond voor zijn dood had King nog gezegd “dat hij er misschien niet zou zijn, maar op een dag zullen jullie het Beloofde Land zien”.
Te bedenken dat zijn land thans een kleurling als president heeft en dat een kleurlinge, Beyoncé, het vaderlands lied zingt tijdens zijn eedaflegging, moet voldoende zijn voor Luther King om recht te zitten in zijn kist. En misschien schuilt hierin wel een belangrijke les in voor de hele politieke wereld…in het bijzonder ook in Vlaanderen, waar nog steeds twee verschillende culturen elkaar niet kunnen luchten.
In opdracht van de documentaire zender National Geographic Channel hebben enkele wetenschappers onlangs een reeks berekeningen uitgevoerd. Het is leuk te vernemen dat we tijdens een normaal mensenleven vijf koeien, zes varkens en 1.423 kippen achter de kiezen steken, dus zowat 6.500 kilo vlees. Daar komen nog 20.000 aardappeltjes bij en 4.376 broden. Bovendien zitten we ook nog acht jaar voor het TV-scherm en liggen we 26 jaar in bed.
Ze hebben ook uitgerekend dat we 4.239 rollen WC-papier gebruiken en daarmee vreten we ons niet alleen kapot, maar schijten we ons ook nog dood. Wat jullie denken weet ik niet, maar ik zie de toekomst van deze samenleving niet rooskleurig in. Indien het klopt dat we alleen maar leven om te vreten en te schijten, stel ik mij daarbij vele vragen. Loont dit nog wel allemaal de moeite? Ergens moet het menselijk bestaan en onze beschaving toch wel zin hebben. Dit te ontdekken is misschien voldoende om het zin te geven en te leren dat we allemaal met een bepaalde opdracht worden geboren.
. Vreten en schijten heeft er niets mee te maken. Misschien ontdekken die bewuste wetenschappers ook dàt.
De Amerikaanse wetenschappers hebben het over andere ontdekkingen. Zij beweren dat naar een komische TV-serie kijken goed is voor onze gezondheid en dat we dan geen last hebben van stresshormonen en geen hartziektes. Pas op, het houdt niet in dat we voor de zoveelste keer moeten kijken naar “F.C.De Kampioenen”. Dat bezorgt ons alleen maar buikpijn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s